Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium logó

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Interdiszciplináris szakmai közösség Budapest belvárosában

A szakmaiság a SZIK egyik sarkalatos pillére, hiszen kitűzött célja, hogy tagjai szakmájukban kiváló szakemberekké váljanak. Ezt hívatott elősegíteni az intézmény tanulmányi rendszere.

A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium diákságában megfogalmazódott az igény, hogy olyan szakmai programot vigyünk végig itt töltött időnk során, mely egyszerre képes megadni a stabilitást, egyfajta közös platformot, a tanárainkkal való személyesebb kapcsolatot, ugyanakkor az önálló kezdeményezéseket is elősegíti.

Ennek érdekében minden kollégista első három évében kötött kurzusrend szerint végzi kollégiumi szakmai kötelezettségeit. A tanrend az alábbiak szerint alakul:

 

1. év

Őszi félév

Filozófia; Közélet -kurzusok

Retorika; Szeretetszolgálat - skill kurzusok

Tavaszi félév

Bibó-életmű és szakkollégiumiság; Közgazdaságtan - kurzusok

Vitakultúra; Jezsuita imamódok - skill kurzusok

 

2. év

Őszi félév

Művészetek - kurzus

Protokoll; Esszéírás - skill kurzusok

Tavaszi félév

Nemzetközi kapcsolatok - kurzus

Jog; Tárgyalástechnika - skill kurzusok

 

3. év

Őszi félév

Teológia; Pszichológia -kurzusok

Kötelezően végzendő projekt

Tavaszi félév

Vállalkozásfejlesztés; Vendégoktató kurzusa - kurzusok

Kötelezően végzendő projekt és Studia Ignatiana-publikáció

 

Ez a rendszer visszatért a korábban szokásos felosztáshoz, miszerint az elméleti tudásanyagot átadó kurzusok mellett gyakorlati fókuszú, készségfejlesztő ún. skill-kurzusok is megjelennek.

Az előre leszögezett tanrend lehetőséget biztosít arra, hogy állandó tanári kar segítségével dolgozzunk a Szakkollégiumban, így erősítve a pedagógiai munka személyes oldalát. Sok esetben már régóta visszajáró tanárainkra számíthatunk, némely tárgynál pedig most kívánjuk oktatóink és a magunk számára is hagyománnyá tenni az adott kurzust.

A bolognai rendszer időskálájához szabott három éves tanulmányi rendszer sikeres teljesítése már ignácos diplomát ér. Ettől függetlenül természetesen sokan hosszabb ideig maradnak kollégisták, számukra sem zárul le a tanulmányi fejezet. Három évet elvégzett szakkollégistáink minden félévben egy önszerveződő kurzusban való részvételt és egy projekt teljesítését vállalják. Az önszerveződés itt mindkét esetben maga után vonja a téma szabad megválasztását, azzal a megkötéssel, hogy csak elegendő jelentkező esetén fognak elindulni a lehetőségek.

A kötelezően végzendő kereteken felül minden érdeklődőnek lehetséges egyéb kurzusokba becsatlakoznia. Fontos elemként megjelenik ugyanakkor az évfolyamok kohézióját elősegítendő zártság, ami azt jelenti, hogy az első három év kurzusaiban csak különösen indokolt esetben van esély részt venni.

Projektek

A tanulmányi rendszer egyik sarokkövének tekinthetők a tervezetten harmadik évfolyamtól beinduló projektek. A kötött kurzusrend ellenpólusaként ez az egység az önszerveződést, a kreatív ötletelést és a személyes felelősség megélését hivatott elősegíteni. Minimum három-négy fős csapatok dolgoznak együtt egy félév vagy év folyamán, hogy saját ötletüket saját módszereikkel megvalósítsák, valamilyen formában szellemi vagy tárgyi terméket állítsanak elő, majd ezt a félévente megrendezendő projekt-bemutató házi konferencián prezentálják.

Működő projektünkre példák a dráma, a menekültekkel való foglalkozás, cikkírás a Mandiner blogra, egy természettudományos ismeretterjesztő videó elkészítését célul kitűző projekt, valamint az Iron Curtain személyes-történelmi vonatkozásokat feltáró kezdeményezése.

 

/
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by joomla.it

    

    

   A Szakkollégium további lehetőségeket nyújt a szakmai fejlődésre például az önálló kutatás ösztönzésével. Ilyen például a Házi Konferencia, illetve a publikálási lehetőség a Studia Ignatia folyóiratba. Léteznek továbbá belső szakmai fórumok, mint a Vitakörök, a Student’s Corner, valamint a Szakmai Légyott elnevezésű programok. Évente számos Teaházra kerül sor, valamint a közéleti/tudományos elit képviselői is megfordulnak a SZIK-ben zártkörű beszélgetések keretében a Public Lecture program keretében.

   A Szakkollégium szakmai pillérének része az évente megrendezésre kerülő, rendszerint telt-házas szimpózium, amely tudományos igénnyel és interdiszciplináris nyitottsággal igyekszik reagálni valamely fontos társadalmi, kulturális kérdésre. A kétnapos konferenciát a Teamek szervezik közösen a Vezetőség közreműködésével.

   Az elmúlt három év szimpóziumai a következők voltak:

   2014/2015 őszi szemeszter

   Kötelező kurzusok:
   • Forman Balázs: A láthatatlan társadalmi szerződés - A polgár és az állam kapcsolata pénzügyi dimenziókban
   • Bördős Éva: Észak, Dél: a nemzetközi segítségnyújtás kihívásai és lehetőségei

   Kötelezően választható kurzusok:
   • Lorencsics Emese: Modern történelem és politika a Közel-Keleten
   • Herner-Kovács Eszter: Nacionalizmus

   • Hanni Thoma: Comparative culture seminar (Fulbright)
   • Varga Mátyás OSB: Vallásos giccs és vallásos művészet
   • Kínai nyelv
   • Rohály Gábor: Viselkedéskultúra
   • Kínai nyelv
   • Lackfi János: Kreatív írás
   • Kínai civilizáció kurzus
   • Radics Ottó: Bevezetés a webdizájnba
   • Online kurzusok
   • TDK
   Szabadon választható tárgyak:
   • Szeretetszolgálat
   • Kórus

   • Zenekar
   • Lelkigyakorlat


   2013/2014 tavaszi szemeszter

   Kötelező kurzusok:
   • Ugrósdy Márton: Nemzetközi kapcsolatok
   • Szerletics Antal: Jog - Nehéz jogi esetek
   • Varga László SJ: Teológia - Ifjúsági katekézis
   • Vállalkozásfejlesztés
   • Tutori program
   Kötelezően választható kurzusok:
   • Feledy Botond: Külpolitikai újságírás
   • Bencze Dávid: Biztonságpolitika
   • Gulyás Zsófia: Medi-kurzus - Interaktív megoldások az egészségügy útvesztőiben
   • Imró Anita: SPSS
   • Andrew Gatti: US Culture
   • Hahner Péter: Kennedy-gyilkosság
   • Lackfi János: Kreatív írás
   Foglalkozások:
   • Szeretetszolgálat
   • Kórus

   • Zenekar
   • Lelkigyakorlat

   • Mészáros Eszter: Családdá válásról
   • Mohay-Varga: Olvasószeminárium
   • Rohály Gábor: Borismeret és borkultúra
   • Public lecture

   2013/2014 őszi szemeszter

   Kötelező kurzusok:
   • A tudományos gondolkodás
   • Tutori program

   Kötelezően választható kurzusok:
   • Hatékony írásbeli kommunikáció
   • Kínai nyelv

   • Medi-kurzus
   • Francia nyelv
   • Kínai nyelv
   • Contemporary international politics
   • Hogyan írjunk szakdolgozatot?
   • Chinese Civilisation
   • Mathematica - Computeralgebra szoftveroktatás
   • Irodalmi alkotások párbeszéde
   Foglalkozások:
   • Szeretetszolgálat
   • Kórus

   • Zenekar
   • Lelkigyakorlat

   • Biztonságpolitika és NATURE olvasókör
   • Helyismeret és idegenvezetés Budapesten

   2012/2013 tavaszi szemeszter

   • Gazdaságtani alapismeretek – Harangozó Gábor

   • Jog – nem jogászoknak – Szerletics Antal

   • Teológia – Varga László SJ

   • Az Európai Unió működése a gyakorlatban – Ódor Bálint
   • Rendszerváltások és tapasztalataik Közép- és Kelet-Európában – Ugrósdy Márton
   • Fenntarthatóság – ifj. Zlinszky János

   Skill-kurzusok, foglalkozások:
   • Helyismeret és idegenvezetés Budapesten (angol nyelven) – Tamás Bálint
   • Időgazdálkodás – Limpár Imre

   • Sötét és világos – Fotóról nem fotósoknak – Virágvölgyi István
   • Gyorsolvasás – Glatz Tamás

   • valamint: színjátszás, kórus, zenekar, lelkigyakorlat és szeretetszolgálat

   2012/2013 őszi szemeszter

   • Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba – Ugrósdy Márton
   • Bevezetés a kínai civilizációba – Salát Gergely

   • Filozófia – Török Csaba

   • Gazdasági társaságok kialakulása – Kisfaludi András
   • Keresztény élethivatás – Koronkai Zoltán SJ
   • Köz-politika – Antal Attila
Magyar filmrendező portrék – Bodó Mária

   • Online újságírás és médiaismeretek – Dévényi István
   • Orvoslás és társadalmi kérdések – Jávor András
   • Kínai nyelvtanulás az ELTE Konfuciusz Intézetben
   Skill-kurzusok, foglalkozások:
   • Retorika – Bokor Tamás

   • Önismeret – Parditka Zsófia

   • Érveléstechnika – Kertész Gergely

   • Színjátszás – Budaházy Árpád

   • Kórus – Táborszkyné Ruthner Judith

   • Zenekar – Angeli Orsolya szakkollégista vezetésével 

    

   2011/2012 tavaszi félév

   • Challenges and Prospects of the European Union - Dr. Marján Attila
   • Jog - Dr. Fekete Balázs
   • Esszé- és tanulmányírás - Dr. Smuk Péter
   • Médiajog - Dr. Koltay András, dr. Pogácsás Anett, Patsch Ferenc SJ, Lukács János SJ, dr. Székely László
   • Hit és tudomány - Koronkai Zoltán SJ, Varga László SJ
   • Nemzetközi viszonyok - Nanovfszky György, dr. Szilágyi Ágnes, Búr Gábor, Rákóczi István
   • Közgazdaságtan - Dr. Báger Gusztáv
   • Pszichológia - Dr. Dúll Andrea, dr. Szondy Máté, dr. Németh Gergely
   • Retorika - Bokor Gergely
   • Kórus - Dr. Táborszkyné Ruthner Judit

    

   2011/2012 őszi félév

   • Retorika - Aczél Petra
   • Teológia - Dr. Török Csaba
   • Filozófia - Dr. Török Csaba
   • Bioetika - Somfai Béla SJ, dr. Kovács Gábor
   • Keresztény élethivatás - Koronkai Zoltán SJ
   • Közéleti alapismeretek - Dr. Smuk Péter
   • Művészettörténet - Székely Miklós
   • Zsidó vallás, hitvilág - Dr. Török Csaba
   • Kutatásmódszertan - Dr. Szögi László
   • Társadalompolitika - Dr. Juhász Gábor
   • Honlapszerkesztés  - Maczkó Krisztián
   • Kórus - Dr. Táborszkyné Ruthner Judit

   2014-ben elnyertük a Kiváló Magyar Tartalom címet!A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium honlapja Felhasználóbarát Honlap!Regisztrált Tehetségpont vagyunk!A szakkollégisták által indított konyhablogA szakkollégisták által indított konyhablog