Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium logó

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Interdiszciplináris szakmai közösség Budapest belvárosában

A szakkollégium a hazai tehetséggondozási rendszeren belül működő sajátos intézmény. Az akkreditált intézmények legfontosabb alapelveit az 1990-es években fektették le a Szakkollégiumi Chartában. Minden szakkollégium eltérő működési rendszerrel bír, hat alapelvben mégis egyetértenek: Szakkollégium csak olyan egyetemi hallgatókból álló intézmény lehet, amely széleskörű autonómiával, kiterjedt önkormányzattal, valamint együttlakó bázissal rendelkezik. Működésének középpontjában a magas színvonalú szakmai munka áll, célul tűzi ki a társadalmi problémákra érzékeny értelmiség képzését, ezen kívül nagy hangsúlyt helyez diákjainak emberi és szakmai fejlődésére is. Éppen ezért, Szakkollégiumunk igyekszik tagjainak megteremteni a (nemzetközi viszonylatban is) magas szakmai színvonal eléréséhez megfelelő környezetet. Mindehhez társul Intézményünk keresztény, jezsuita szellemisége, mely alapköve közösségünknek.

A Szent Ignác Szakkollégiumot 1990-ben a rendszerváltáskor alapították, majd 2000-ben átvette fenntartását a jezsuita rend, és bekerült a szakkollégium nevébe a jezsuita jelző. A cél mindvégig azonos volt: a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatóknak szeretnénk olyan környezetet teremteni, amelyben nemcsak magas szakmai színvonalat érhetnek el, hanem egy értékközpontú és a társadalmi felelősséget szem előtt tartó keresztény értelmiség tagjaivá válhatnak. A szakkollégisták személyes fejlődésüket három alappillérre  a tanulmányokra, a lelkiségre és a közösségre  alapozzák. A zavartalan szakmai fejlődést a szakkollégium saját ösztöndíjrendszerével támogatja. Az intézmény létrehozása óta eltelt több mint húsz év alatt a szakkollégium az egyházi szakkollégiumi mozgalom meghatározó intézményévé formálódott. 

2011-ben költöztünk a régi kispesti épületből a frissen felújított Horánszky-utcaiba. A műemléki védettségű homlokzat mögött hét szinten elhelyezkedő szobák és közösségi helyiségek (Párbeszéd Terme, folyóirat-olvasó, kápolna, ebédlő, könyvtár, szeminárium-terem, babzsákos szoba) ideális terei a tanulásnak, elmélyülésnek, vagy a beszélgetéseknek, szórakozásnak. A tetőtér 2015 nyarán került beépítésre. Jelenleg több mint hatvan szakkollégista folytatja nálunk tanulmányait. A belvárosi elhelyezkedésnek köszönhetően a legtöbb egyetemhez gyorsan el lehet jutni. A város szívében található jezsuita központ egyik bástyája a Szakkollégium.

Loyolai Szent Ignác a Jézus Társasága (jezsuita rend) alapítója. Baszk nemesi családba született, 1521-es megtérését követően szakított addigi lovagi életvitelével. Jelentős spirituális vezetővé vált. Az általa alapított rendnek kiemelkedő szerepe volt a reformációt követő katolikus megújulásban. A jezsuita rend jelenleg is sokrétű szolgálatot végez világszerte: lelkigyakorlatokkal, neveléssel, oktatással, a médiával, valamint szociális és lelkipásztori munkával egyaránt foglalkoznak. A különböző munkaterületek közötti egységet jól kifejezi mottójuk: „Mindent Isten nagyobb dicsőségére” („Ad maiorem Dei Gloriam”). Küldetésükben főszerepet játszik mások szolgálata és az igazságosságért való küzdés. Missziós rendként a kezdetektől fogva nagy figyelmet fordítottak a különböző határterületekre, a kultúrák és vallások közötti párbeszédre. A jezsuiták már Ignác idejében is az oktatásban és nevelésben látták a katolikus megújulás leghatékonyabb formáját. Ez a meggyőződés máig nem változott, melyet jelez a világszerte kimagasló tanulmányi eredményeket felmutató jezsuita középiskolák, egyetemek és egyéb felsőoktatási intézmények nagy száma.

2014-ben elnyertük a Kiváló Magyar Tartalom címet!A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium honlapja Felhasználóbarát Honlap!Regisztrált Tehetségpont vagyunk!A szakkollégisták által indított konyhablogA szakkollégisták által indított konyhablog